Tổng hợp công thức chiên gà

Công thức bởi: Hieu BM, ngày 17/04/2020
phút
người
Tổng hợp công thức chiên gà

Nguyên liệu

Cách làm