Chia sẻ công thức mới
Click để tải hình đại điện món ăn
Nguyên liệu:
Khẩu phẩn ăn:
400g cá basa phi lê
1/3 trái thơm
Nhập nguyên liệu
Cách làm:
Thời gian nấu:
1
Đổi
Xoá
Tải hình ảnh bước thực hiện
Tải hình ảnh bước thực hiện
Tải hình ảnh bước thực hiện
Tải hình ảnh bước thực hiện
Tải hình ảnh bước thực hiện
Ẩm Thực:
Mức độ: